Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tân Lập

Vũ Thư - Thái Bình