Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tân Lập

Vũ Thư - Thái Bình
tbh-vuthu-thcstanlap@edu.viettel.vn