Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 25
Tháng 06 : 1.899
Năm 2021 : 7.396
 07/05/21  Giới thiệu  62
Kế hoạch số 07/KH-THCS của nhà trường về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
 07/05/21  Giới thiệu  22
Công điện số 03 của UBND huyện Vũ Thư.
 07/05/21  Giới thiệu  16
Công văn 166 của huyện ủy huyện Vũ Thư.
 29/04/21  Giới thiệu  25
Kế hoạch công tác, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 ngành giáo dục.
 29/04/21  Giới thiệu  22
Chỉ thi 09 của huyện ủy về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid 19.
 29/04/21  Giới thiệu  72
Báo cáo công tác y tế học đường
 28/04/21  Giới thiệu  16
Công văn 448/CV-UBND huyenj về tiếp tục tăng cường phòng chống dịch covid 19.
 22/02/21  Công đoàn  43
Thông báo: Học sinh lớp 9 trở lại trường học từ 22/02/2021
 22/02/21  Công đoàn  41
Tuyên truyền cài đặt ứng dụng "Khẩu trang điện tử" - Bluzone
 22/02/21  Công đoàn  35
Tổ chức dạy học trong thời gian học sinh không đến trường
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới